W lutym 1925 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie przedstawicieli czterech stołecznych klubów: Akademickiego Związku Sportowego, Warszawianki, Polonii Warszawa i Warszawskiego Towarzystwa Łyżwiarskiego, na którym oficjalnie powołano do życia Polski Związek Hokeja na Lodzie.

Wcześniej działała Komisja Organizacyjna „Polskiego Związku Hockeyowego”, która została utworzona 16 stycznia 1924 roku z inicjatywy Polskiego Związku Łyżwiarskiego. W 1924 roku przetłumaczono na język polski międzynarodowe przepisy hokejowe. W lutym 1925 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie przedstawicieli czterech stołecznych klubów: Akademickiego Związku Sportowego, Warszawianki, Polonii Warszawa i Warszawskiego Towarzystwa Łyżwiarskiego, na którym oficjalnie powołano do życia Polski Związek Hokeja na Lodzie. Rok później reprezentacja Polski zadebiutowała w mistrzostwach Europy.

Pierwszym prezesem został inż. Wacław Znajdowski, który aktywnie uprawiał między hokej na lodzie, ale także inne dyscypliny sportowe, specjalizował się w rzucie młotem. Był wicemistrzem Polski w tej konkurencji. Był kapitanem piechoty Wojska Polskiego, w kwietniu 1940 roku został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w Katyniu.