25 lipca weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów znoszące całkowity zakaz uczestnictwa kibiców w wydarzeniach odbywających się w halach i salach sportowych. Ze względu na wciąż panującą pandemię udział kibiców w zawodach będzie ograniczony. 

Przepisy, które zatwierdzono w ubiegłym tygodniu dotyczą wszystkich dyscyplin sportowych, włącznie z rozgrywkami Polskiej Hokej Ligi. W myśl rozporządzenia kibice będą mogli w czasie spotkań PHL zająć nie więcej niż 50 proc. miejsc w halach według następujących zasad: 

  • co drugie miejsce na widowni;
  • w rzędach naprzemiennie;
  • w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m.

Zasady te nie dotyczą widzów, którzy uczestniczą w meczach:

  • z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
  • z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  • z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.

Na terenie obiektów sportowych kibice nadal będą musieli zakrywać usta i nos do momentu, aż nie zajmą swojego miejsca, jak również podczas poruszania się po obiekcie. Sprzedaż biletów będzie prowadzona tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. 

Rozporządzenie Rady Ministrów znajdziecie TUTAJ