Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 18 maja br. wchodzi w życie trzeci etap łagodzenia obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. W tej fazie znalazły się także punkty istotne dla sportowców. Zgodnie z rozporządzeniem zwiększony został limit osób ćwiczących na stadionach, boiskach, czy orlikach, a także umożliwiona zostanie organizacja zajęć w obiektach zamkniętych, w tym halach i stadionach zimowych.

Swoje wytyczne muszą przekazać jeszcze odpowiednie organy zarządzające infrastrukturą, a obiekty muszą zostać odpowiednio przygotowane i dostosowane do nowego zarządzenia. Wiele wskazuje na to, że hokeiści wreszcie będą mogli korzystać z sal i siłowni.

Trzeci etap łagodzenia obostrzeń w sporcie obejmuje:
- na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);
- na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).
W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:
- 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
- 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
- 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
- 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

Nadal nie można korzystać z szatni, ani węzła sanitarnego, a po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.