Ze względu na sytuację epidemiologiczną zostały wprowadzone ograniczenia dla osób, które posiadały dotychczas bezpłatny wstęp na mecze Polskiej Hokej Ligi.

W regulaminie PHL w ogólnych zasadach sanitarnych wprowadzono punkt, na podstawie którego ogranicza się bezpłatny wstęp na rozgrywane mecze wszelkich osób, nie związanych bezpośrednio z organizacją meczu i jego przebiegiem, posiadających uprawnienia wydane przez Polski Związek Hokeja na Lodzie.