W dniach 19 - 26 lipca reprezentacja przebywała na zgrupowaniu kadry narodowej w Warszawie. Po powrocie z obozu u kilku hokeistów wykryto obecność koronawirusa COVID-19. W ramach procedury wyjaśniającej wpłynęło pismo od lekarza reprezentacji i kierownika kadry narodowej.

Lekarz informuje, że podczas obozu podjęto szereg środków ostrożności, w tym między innymi:

- zawodnicy zostali podzieleni na dwie grupy i przydzieleni do osobnych szatni. 

- na koniec każdego dnia treningu była przeprowadzana pełna dezynfekcja szatni przez pracowników lodowiska. 

- na lodowisku dostępne były środki ochrony indywidualnej w postaci płynu do odkażania rąk. 

- w hotelu posiłki były wydawane każdemu z osobna przez obsługę. 

- odprawy organizowane w sali konferencyjnej za każdym razem trwały nie więcej niż 15 minut.  

- w trakcie zgrupowania żaden z uczestników nie zgłaszał objawów typowych dla COVID-19.

Hokeiści, u których wykryto koronawirusa, czują się dobrze i przechodzą dwutygodniową, obowiązkową kwarantannę. Związek jest w stałym kontakcie z hokeistami, trenerami, klubami, Państwową Inspekcją Sanitarną oraz służbami medycznymi. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie otrzymał listę osób, które przebywały na zgrupowaniu i miały kontakt z zakażonymi zawodnikami.

W grze kontaktowej, jaką jest hokej, nie ma środków zaradczych o stu procentowej skuteczności, które wyeliminują ryzyko zakażenia, co potwierdzają przykłady z innych krajów.