Trybunał Arbitrażowy został utworzony przez Polski Związek Hokeja na lodzie z zadaniem umożliwienia podmiotom prowadzącym działalność w hokeju na lodzie skutecznego rozwiązywania sporów pomiędzy tymi podmiotami.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin Hokejowego Trybunału Arbitrażowego przy PZHL

Statut Hokejowego Trybunału Arbitrażowego przy PZHL

Pozew o arbitraż

Odpowiedź na pozew o arbitraż


ADRES DO KORESPONDENCJI:

Trybunał Arbitrażowy przy PZHL

ul. Szopienicka 66
40-431 Katowice