Trybunał Arbitrażowy został utworzony przez Polski Związek Hokeja na lodzie z zadaniem umożliwienia podmiotom prowadzącym działalność w hokeju na lodzie skutecznego rozwiązywania sporów pomiędzy tymi podmiotami.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Hokejowego Trybunału Arbitrażowego przy Polskim Związku Hokeja na Lodzie

http://pzhl.org.pl/wp-content/uploads/2018/02/REGULAMIN-HOKEJOWEGO-TRYBUNAŁU-ARBITRAŻOWEGO-PRZY-POLSKIM-ZWIĄZKU-HOKEJA-NA-LODZIE.pdf

Statut Hokejowego Trybunału Arbitrażowego

http://pzhl.org.pl/wp-content/uploads/2018/02/STATUT-HTA.pdf

HTA – Pozew o arbitraż

http://pzhl.org.pl/wp-content/uploads/2018/02/HTA-Pozew-o-arbitraż.doc

HTA – Odpowiedź na pozew o arbitraż

http://pzhl.org.pl/wp-content/uploads/2018/02/HTA-Odpowiedź-na-pozew-o-arbitraż.doc

HTA – Pełnomocnictwo

http://pzhl.org.pl/wp-content/uploads/2018/02/HTA-Pełnomocnictwo.doc

adres do korespondencji:

Hokejowy Trybunał Arbitrażowy przy PZHL

Kancelaria Radców Prawnych Vester
Babiński, Pałus sp. p.
ul. Jesionowa 22, 40-158 Katowice

e-mail HTA: hta@vesterlex.com