REGULAMINY: 2020-2021


Regulamin Współzawodnictwa Sportowego

Załączniki:

Nr 1 - Upoważnienie do reprezentowania klubu

Nr 2 - Wniosek o przyznanie licencji zawodnika

Nr 3 - Wniosek o przyznanie licencji trenera

Nr 4 - Wniosek o okresowe uprawnienie zawodników

Nr 5 - Zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych

Nr 6 - Wniosek o wydanie listu czystości

Nr 7 - Promesa listu czystości

Nr 8 - List czystości

Nr 9 - Umowa o wypożyczeniu

Nr 10 - Wniosek o przyznanie licencji sędziego


Wniosek o nadanie licencji klubowej


Regulamin Dyscyplinarny PZHL 

Karomierz 

Regulamin Opłat PZHL 

Regulamin Rozgrywek Młodzieżowych 

Deklaracja udziału zawodnika w rozgrywkach młodzież. w wyższej kat. wiek.


Regulamin PHL 

Regulamin Opłat PHL 


Regulamin 1 Liga / MHL - CLJ 

Regulamin 2 Liga

Regulamin PLHK


Wytyczne dot. band


TERMINARZE: 2020-2021


Terminarz PHL

Terminarz 1 Liga / MHL - CLJ

Terminarz PLHK