FEDERACJA

POLSKI ZWIĄZEK HOKEJA NA LODZIE

ul. Powstańców Śląskich 103 / 1

01-335 Warszawa

e-mail: pzhl@pzhl.org.pl

tel. (+48) 790-840-222, (+48) 720-870-111

KRS: 109315 / NIP: 113-03-22-866 / REGON: 866426

Nr konta bankowego: PKO BP XV O/Warszawa

55 1020 1156 0000 7702 0006 8429

__________________________________________________________________________________________

Mirosław Minkina - Prezes Zarządu

Marta Zawadzka - Wiceprezes Zarządu

Adam Fras - Wiceprezes Zarządu

Zdzisław Zaręba - Członek Zarządu

Bogdan Rozwadowski - Członek Zarządu

Tomasz Jaworski - Członek Zarządu

Tomasz Demkowicz - Dyrektor Sportowy PZHL

__________________________________________________________________________________________

Statut Polskiego Związku Hokeja na Lodzie

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Polskiego Związku Hokeja na Lodzie
Sponsor Tytularny TAURON Hokej Ligi
Partner Tytularny TAURON Ligi Hokeja Kobiet
Partner Reprezentacji Polski w hokeju na lodzie
Partner drużyny grającej w EWHL – TAURON Metropolia Silesia
Instytucje
Partnerzy Medialni